Liberia

 

Cacao is naast rubber een belangrijke bron van inkomsten in Liberia. De productie van cacao liep terug en een plantenziekte kreeg de schuld van deze teruggang. Daarom werd een expert gezocht die dit ziekteprobleem zou kunnen oplossen en men dacht daarbij uiteraard meteen aan mij.

Liberia is gesticht door ex-slaven uit Amerika die in West Afrika hun eigen vrijheidsstaat wilden stichten. Zoals bij alle nieuwe naties ging dit niet zonder slag of stoot en burgeroorlogen zorgden voor veel geweld en onrust. Tijdens mijn consultancy was Charles Taylor aan de macht en deze machtswellusteling was voortdurend bezig zijn opponenten af te slachten. Er heerste een grimmige sfeer, behalve op zondag. Op zondag trokken grote groepen gelovigen al gospel zingend naar de kerk, om elkaar op maandag weer de handen of te hakken.

Door al het geweld heb ik niet veel van het land kunnen zien, maar ik wil jullie enkele foto's over de teelt van cacao niet onthouden. 

Was die plantenziekte trouwens de oorzaak van de terugval in cacao-productie? Natuurlijk niet, als men aan het vechten is dan is er geen tijd voor goed management. Dus niet door een ziekte, maar door menselijk falen nam de productie af.